Uddannelseskontrakt

Følgende aftale indgåes hermed mellem undertegnede (herefter kaldet eleven) og clairvoyancecoachuddannelsen(CLCU)

Undertegnede tilmelder sig grund – og Mastermodulet på den 2 årige clairvoyancecoachuddannelse.

Den 2-årige uddannelseindeholder følgende:

 • 420 timers undervisning
 • 1 stk. clairvoyanceuddannelse med mulig afsluttende praktisk eksamen
 • 1 stk. coachinguddannelse med mulig afsluttende praktisk eksamen
 • 1 stk. coachinguddannelse med mulig afsluttende teoretisk eksamen
 • løbende supervision, coaching og clairvoyance

Eleven forpligter sig til følgende:

 • at deltage i min. 90 % af den tilrettelagte undervisningen, for at kunne gå til eksamen.
 • at prioritere tid til hjemmearbejde ca. 5 timer om ugen.
 • løbende at anskaffe sig litteratur foreskrevet af CLCU til en samlet værdi af max 2.000 kr.
 • at skaffe testpersoner til brug for praktisk øvelse uden for undervisningen.
 • at overholde CLCU´s politik om tavshedspligt, alkohol og euforiserende stoffer jf. vedhæftede bilag.
 • at overholde betalingsfrister så frem uddannelsen afdrages i rater.

Tilmeldingen til CLCU er bindende. Der gives ikke prisreduktion eller anden kompensation for fravær – uanset årsag. CLCU kan beslutte at give eleven orlov såfremt der indtræffer personlige omstændigheder, som forhindrer eleven i at fortsætte ansvarsfuldt og etisk forsvarligt i hensyn til CLCU´s andre elever og testpersoner. Orloven ophæver ikke betalingspligten, men giver eleven ret til at få plads på et andet uddannelseshold hos CLCU.

Den samlede pris for de første 2 år fremgår af fremsendt faktura, hvoraf det også fremgår, hvilken aftale der indgået omkring betaling af denne.

Eleven er indforstået med at kursusmateriale ikke nu eller senere må kopieres og videregives til 3. Part..

Undertegnede erklærer hermed også at overholde tavshedspligt i forbindelse med uddannelsen hos CLCU. Tavshedspligten er gældende over for lærere og elever på uddannelsen samt gæster og testpersoner i forbindelse med uddannelsen.

Tavshedspligten omfatter videregivelse af private og personlige oplysninger og informationer med nævnelse af oplysende personlige data til 3. Mand.

Ligeledes er undertegnede indforstået med, at det ikke er tilladt at indtage euforiserende stoffer under forløbet på CLCU.

Alkohol kan nydes i kontrolleret mængde, dog senest 8 timer før undervisning eller arbejdet med testpersoner.

Overskrides ovenstående omkring tavshedspligt, alkohol og euforiserende stoffer forbeholder CLCU sig ret til bortvise eleven fra uddannelsen uden mulighed for reduktion af betalingsforpligtelsen jf. uddannelseskontrakten.

Dato:                                                                                                                      Dato:

Elevens navn:                                                                                                                                   CLCU: